Strykningsterapi

Strykningsterapi

rosStrykningsterapi är en generator för livskraften.

Den fysiska människan består av två funktionella samverkande delar. Den ena är den synliga organismen och den andra är den elektromagnetiska kroppen eller eterkroppen. Grekerna kallade detta aggregat för livskraften, alltid närvarande 24 timmar om dygnet under hela vårt liv. Eterkroppen är osynlig för de flesta, men består av en finare materia än organismen. Svaret finns i kvantfysikens nyöppnade värld.

Genom lätta tryck och strykningar på underben och fötter stimuleras energikanalerna/ meridianerna vid denna behandling. Detta påverkar människans medvetenhet och gör att man hämtar sig snabbare samt får lust att ta tag i sin vardag. Detta är en bra behandling vid kroniska sjukdomar t ex utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom mm, där zonterapin är för påfrestande från början.